Biuletyn Informacji Publicznej

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 13 maja 2021 o 11:28:19. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Rodzaj: Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku
Powiat: gorzowski
NIP: 599-31-82-835
REGON: 364090981
Nr konta bankowego: 32 83670000 0414 9459 1410 0001

Adres:

Godziny pracy

 • Poniedziałek-piątek 8.00-16.00
 • Dyrektor
 • Biuro
 • Projekty
 • Imprezy
 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Sylwia Dobrzyńska

Kontakt:

Administracja: Marzena Piotrowicz

Kontakt:

Animator kultury: Radosław Krawczyk

Kontakt:

Organizacja imprez: Katarzyna Sokołowska

Kontakt:

Ostatnio dodane:

Tytuł Kategoria Utworzono
Zarządzenia 2024 2024-03-28
Zarządzenia 2025 2024-03-28
Zarządzenia 2024 2024-03-28
Zarządzenia 2023 2023-01-17
Zarządzenia 2022 2023-01-17

Ostatnia zmiana: 2024/03/26 - 9:56

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
13 maja 2021 o 11:28:19Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian: <img class="aligncenter size-medium wp-image-18979" src="https:// bip.ckirsantok.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/logo_na-strone-300x92.jpg" alt="" width="300" height="92" /> Bez zmian: <img class="aligncenter size-medium wp-image-18979" src="https:// bip.ckirsantok.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/logo_na-strone-300x92.jpg" alt="" width="300" height="92" />
Bez zmian: <strong>Rodzaj:</strong> Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku Bez zmian: <strong>Rodzaj:</strong> Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku
Bez zmian: <strong>Powiat:</strong> gorzowski Bez zmian: <strong>Powiat:</strong> gorzowski
Bez zmian: <strong>NIP:</strong> 599-31-82-835 Bez zmian: <strong>NIP:</strong> 599-31-82-835
Bez zmian: <strong>REGON:</strong> 364090981 Bez zmian: <strong>REGON:</strong> 364090981
Bez zmian: <strong>Nr konta bankowego:</strong> 32 83670000 0414 9459 1410 0001 Bez zmian: <strong>Nr konta bankowego:</strong> 32 83670000 0414 9459 1410 0001
Bez zmian:
 Bez zmian:
Skasowano: <strong>Adres:</strong>  Dodano: <strong>Adres CKiR:
  Dodano: </strong>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Skasowano: <li>Gorzowska 37</li>  
Skasowano: <li>66-431 Santok</li>  Dodano: <li>Gorzowska 37, 66-431 Santok</li>
Bez zmian: <li>tel: +48 887-101-361</li> Bez zmian: <li>tel: +48 887-101-361</li>
  Dodano: <li>e-mail: <a href="mailto: administracja@ckirsantok.pl" >administracja@ckirsantok.pl</a></li>
  Dodano: </ul>
  Dodano: <strong>Adres biblioteki w Santoku:</strong>
  Dodano: <ul>
  Dodano: <li>Gorzowska 35, 66-431 Santok</li>
  Dodano: <li>tel: 95 7241716</li>
  Dodano: <li>e-mail: <a href="mailto: administracja@ckirsantok.pl" >biblioteka.santok@wp.pl</a></li>
Skasowano: <li>e-mail:</li>  Dodano: </ul>
Skasowano: <li><a href="mailto: administracja@ckirsantok.pl" >administracja@ckirsantok.pl</a></li>   
  Dodano: <strong>Adres biblioteki w Lipkach Wielkich:</strong>
  Dodano: <ul>
  Dodano: <li>Szosowa 72, 66-431 Lipki Wielkie</li>
  Dodano: <li>tel: 95 7298061</li>
  Dodano: <li>e-mail: <a href="mailto: administracja@ckirsantok.pl" >bibliolipki@ckirsantok.pl</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian:
 Bez zmian:
Bez zmian: <strong>Godziny pracy</strong> Bez zmian: <strong>Godziny pracy</strong>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>Poniedziałek-piątek 8.00-16.00</li> Bez zmian: <li>Poniedziałek-piątek 8.00-16.00</li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Skasowano:
  
Skasowano:
  
Skasowano:
  
Skasowano:
    
  Skasowano:
 • Dyrektor
 •   
  Skasowano:
 • Biuro
 •   
  Skasowano:
 • Projekty
 •   
  Skasowano:
 • Imprezy
 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    
    Dodano: <strong>Kontakt</strong>
  Skasowano:
  <strong>Sylwia Dobrzyńska</ strong>
  </strong>
   Dodano:
  Dyrektor: <strong>Sylwia Dobrzyńska </strong>
  Skasowano: <strong>Kontakt:</strong>   
  Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
  Bez zmian: <li>tel.: +48 690-373-790</li> Bez zmian: <li>tel.: +48 690-373-790</li>
  Bez zmian: <li>e-mail: <a href="mailto: dyrektor@ckirsantok.pl" >dyrektor@ckirsantok.pl</a></li> Bez zmian: <li>e-mail: <a href="mailto: dyrektor@ckirsantok.pl" >dyrektor@ckirsantok.pl</a></li>
  Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
  Skasowano:   
  Skasowano:
  Administracja:<strong> Marzena Piotrowicz</strong>
  </strong>
   Dodano:
  Koordynator ds administracji i promocji:<strong> Marzena Piotrowicz </strong>
  Skasowano: <strong>Kontakt:</strong>  
  Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
  Bez zmian: <li>tel.: +48 887-101-361</li> Bez zmian: <li>tel.: +48 887-101-361</li>
  Bez zmian: <li>e-mail: <a href="mailto: administracja@ckirsantok.pl" >administracja@ckirsantok.pl</a></li> Bez zmian: <li>e-mail: <a href="mailto: administracja@ckirsantok.pl" >administracja@ckirsantok.pl</a></li>
  Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
  Skasowano:   
    Dodano:
  Zastępca dyrektora ds rekreacji i turystyki:<strong> Konrad Kowalicki
    Dodano: </strong>
    Dodano: <ul>
    Dodano: <li>tel.: +48 501-195-595</li>
    Dodano: <li>e-mail: <a href="mailto: administracja@ckirsantok.pl" >marina@santok.pl</a></li>
    Dodano: </ul>
  Skasowano:
  Animator kultury: <strong>Radosław Krawczyk</strong>
  </strong>
   Dodano:
  Animator kultury: <strong>Radosław Krawczyk </strong>
  Skasowano: <strong>Kontakt:</strong>   
  Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
  Bez zmian: <li>tel.: +48 601-884-390</li> Bez zmian: <li>tel.: +48 601-884-390</li>
  Bez zmian: <li>e-mail: <a href="mailto: projekty@ckirsantok.pl" >projekty@ckirsantok.pl</a></li> Bez zmian: <li>e-mail: <a href="mailto: projekty@ckirsantok.pl" >projekty@ckirsantok.pl</a></li>
  Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
  Skasowano:   
  Skasowano:
  Organizacja imprez:<strong> Katarzyna Sokołowska</ strong>
  </strong>
   Dodano:
  Organizacja imprez:<strong> Katarzyna Sokołowska </strong>
  Skasowano: <strong>Kontakt:</strong>  
  Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
    Dodano: <li>tel.: +48 887-101-361</li>
  Bez zmian: <li>e-mail: <a href="mailto: imprezy@ckirsantok.pl" >imprezy@ckirsantok.pl</a></li> Bez zmian: <li>e-mail: <a href="mailto: imprezy@ckirsantok.pl" >imprezy@ckirsantok.pl</a></li>
  Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
  Bez zmian:  Bez zmian: [/tab]
  Bez zmian: <h4><strong>Ostatnio dodane:</strong></h4> Bez zmian: <h4><strong>Ostatnio dodane:</strong></h4>
  Skasowano:  Dodano:
  Bez zmian: <p style="text-align: right;"><em>Ostatnia zmiana: 2024/03/26 - 9:56</em></p> Bez zmian: <p style="text-align: right;"><em>Ostatnia zmiana: 2024/03/26 - 9:56</em></p>

  Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

  MENU

  BIP